Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Torma Vallavalitsus
75023645
Kontaktandmed
7 762 900
77 62 909
vald@torma.ee
Kooli tee 25, Torma alevik, Torma vald, Jõgeva maakond, 48502
Torma vald, Jõgeva maakond