Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Tamsalu Vallavalitsus
75033431
Kontaktandmed
32 30 951
32 30 951
Tams-vv@estpak.ee
Lurichi 1-2, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond, 46108
Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond