Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Tabivere Vallavalitsus
75002078
Kontaktandmed
7766940
info@tabivere.ee
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tabivere vald, Jõgeva maakond, 49101
Tabivere vald, Jõgeva maakond