Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Sõmerpalu Vallavalitsus
75001253
Kontaktandmed
7868800
7868806
maia@spalu.werro.ee
www.somerpalu.ee
Sõmerpalu alevik, Sõmerpalu vald, Võru maakond, 66604
Sõmerpalu vald, Võru maakond