Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Vastemõisa Vallavalitsus
75009898
Kontaktandmed
43 97 317
43 34 220
VAL@VASTEMOISA.MATTI.EE
Vastemõisa küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond, 71301
Suure-Jaani vald, Viljandi maakond