Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Surju Vallavalitsus
75000590
Kontaktandmed
244 60 821
244 60 842
surju@parnumaa.ee
Surju küla, Surju vald, Pärnu maakond, 86401
Surju vald, Pärnu maakond