Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus
80135725
Kontaktandmed
+372 3851382
+372 3851382
jol@jarvamv.ee
Rüütli 25, Paide linn, Järva maakond, 72713