Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Sindi Linnavalitsus
75004932
Kontaktandmed
244 52 365
244 52 540
sindi@parnumaa.ee
Pärnu mnt 12, Sindi linn, Pärnu maakond, 86705
Sindi linn, Pärnu maakond