Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Saku Vallavalitsus
75019738
Kontaktandmed
671 2431
671 2433
saku@sakuvald.ee
www.sakuvald.ee
Teaduse 1, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, 75501
Saku vald, Harju maakond