Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Saarde Vallavalitsus
75033454
Kontaktandmed
4490131
4490135
info@saarde.ee
Nõmme 22, Kilingi-Nõmme vallasisene linn, Saarde vald, Pärnu maakond, 86304
Saarde vald, Pärnu maakond