Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Risti Vallavalitsus
75011872
Kontaktandmed
47 61 185
47 61 185
vv@risti.ee
Tallinna mnt 4, Risti alevik, Risti vald, Lääne maakond, 90901
Risti vald, Lääne maakond