Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Ridala Vallavalitsus
75022479
Kontaktandmed
47 37474
47 37474
info@ridala.ee
Ridala vald, Lääne maakond, 90401
Ridala vald, Lääne maakond