Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Rannu Vallavalitsus
75007347
Kontaktandmed
7 454 118; 07
7 454 132
VALLAVALITSUS@RANNU.EE
Vallapalu küla, Rannu vald, Tartu maakond, 61101
Rannu vald, Tartu maakond