Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Rak Vallavalitsus
75012096
Kontaktandmed
3278262
margit@rakverevald.ee
Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44306
Rakvere vald, Lääne-Viru maakond