Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Rakke Vallavalitsus
75010003
Kontaktandmed
32 91 360
32 91 577
rakkevv@estpak.ee
Simuna 10, Rakke alevik, Rakke vald, Lääne-Viru maakond, 46301
Rakke vald, Lääne-Viru maakond