Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Raikküla Vallavalitsus
75023071
Kontaktandmed
48 65 560; 048
48 65 560
raikkyla@estpak.ee
Tamme küla, Raikküla vald, Rapla maakond, 78403
Raikküla vald, Rapla maakond