Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Püssi Linnavalitsus
75008440
Kontaktandmed
33 74 024
33 74 024
Pyssi.Linnavalitsus@mail.ee
Viru 3, Püssi linn, Ida-Viru maakond, 43222
Püssi linn, Ida-Viru maakond