Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Pühalepa Vallavalitsus
75019841
Kontaktandmed
46 947 17
riina@pyhalepa.hiiumaa.ee
Tempa küla, Pühalepa vald, Hiiu maakond, 92301
Pühalepa vald, Hiiu maakond