Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Otepää Vallavalitsus
75001566
Kontaktandmed
276 55 581
276 61 241
info@otepaa.ee
www.otepaa.ee
Lipu väljak 13, Otepää vallasisene linn, Otepää vald, Valga maakond, 67405
Otepää vald, Valga maakond