Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Pärsti Vallavalitsus
75005564
Kontaktandmed
43 54 810
43 54 825
parsti@parstivald.ee
http://parstivald.kovtp.ee
4, Jämejala küla, Pärsti vald, Viljandi maakond, 71024
Pärsti vald, Viljandi maakond