Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Puka Vallavalitsus
75002347
Kontaktandmed
276 92 385
276 661 241
anitak@hot.ee
www.puka.ee
Kooli 6, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond, 67201
Puka vald, Valga maakond