Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Pihtla Vallavalitsus
75018609
Kontaktandmed
45 30 280
45 30 280
tonu@pihtlavv.ee
www.pihtlavv.ee
Pihtla küla, Pihtla vald, Saare maakond, 94101
Pihtla vald, Saare maakond