Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Palupera Vallavalitsus
75007586
Kontaktandmed
76 56 318
76 55 388
terje@palupera.ee
www.palupera.ee
Hellenurme küla, Palupera vald, Valga maakond, 67514
Palupera vald, Valga maakond