Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
70003218
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kontaktandmed
667 2000
info@ttja.ee