Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Paistu Vallavalitsus
75009295
Kontaktandmed
43 93 130
43 93 130
ene@paistu.viljandimaa.ee
Paistu side, Paistu küla, Paistu vald, Viljandi maakond, 69601
Paistu vald, Viljandi maakond