Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Paikuse Vallavalitsus
75001052
Kontaktandmed
442 0781
helve.reisenbuk@paikuse.ee
www.paikuse.ee
Pärnade puiestee 11, Paikuse alev, Paikuse vald, Pärnu maakond, 86602
Paikuse vald, Pärnu maakond