Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Paide Vallavalitsus
75005819
Kontaktandmed
3838950
3838959
PAIDE@PAIDEVALD.EE
Paide vald, Järva maakond, 72711
Paide vald, Järva maakond