Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Lääne-Nigula Vallavalitsus
75038598
Kontaktandmed
47 20 300
vv@laanenigula.ee
http://taebla.kovtp.ee/et/uldinfo
Linnamäe küla, Oru vald, Lääne maakond, 90801
Oru vald, Lääne maakond