Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Orissaare Vallavalitsus
75020718
Kontaktandmed
45 45 593
45 45 648
OVV@ORISSAARE.EE
Kuivastu mnt 29, Orissaare vald, Saare maakond, 94601
Orissaare vald, Saare maakond