Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Tapa Vallavalitsus
75033477
Valla ametiasutus
Kontaktandmed
322 9650
vallavalitsus@tapa.ee
Pikk tn 15
Tapa vald, Lääne-Viru maakond