Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Nõva Vallavalitsus
75023036
Kontaktandmed
47 24670
novavald@novavald.ee
www.novavald.ee
Nõva küla, Nõva vald, Lääne maakond, 91101
Nõva vald, Lääne maakond