Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Noarootsi Vallavalitsus
75013546
Kontaktandmed
+372 4724350
+372 4741112
vv@noavv.ee
Keskuse 9, Pürksi küla, Noarootsi vald, Lääne maakond, 91201
Noarootsi vald, Lääne maakond