Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
75029837
Kontaktandmed
3599142
3599161
varamajandus@narva.ee
Peetri plats 3, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308
Narva linn, Ida-Viru maakond