Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Misso Vallavalitsus
75013782
Kontaktandmed
785 6144
785 6142
vald@misso.ee
www.misso.ee
Tsiistre tee 3, Misso alevik, Misso vald, Võru maakond, 65000
Misso vald, Võru maakond