Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Mikitamäe Vallavalitsus
75024610
Kontaktandmed
79 54 433
79 54 433
Vald@mikitamae.ee
www.mikitamae.ee
Mikitamäe küla, Mikitamäe vald, Põlva maakond, 64301
Mikitamäe vald, Põlva maakond