Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Meremäe Vallavalitsus
75013351
Kontaktandmed
7856 666
7856 666
vald@meremae.ee
www.meremae.ee
Meremäe küla, Meremäe vald, Võru maakond, 65302
Meremäe vald, Võru maakond