Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Martna Vallavalitsus
75019945
Kontaktandmed
47 25043
47 25040
vallavalitsus@martna.ee
Martna küla, Martna vald, Lääne maakond, 90601
Martna vald, Lääne maakond