Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Lüganuse Vallavalitsus
75038629
Kontaktandmed
3325840
3325840
kantselei@lyganusevv.ee
www.lyganusevv.ee
Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43301
Lüganuse vald, Ida-Viru maakond