Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Lihula Vallavalitsus
75013575
Kontaktandmed
4724 630
4724 630
vallavalitsus@lihula.ee
www.lihula.ee
Jaama 1, Lihula vallasisene linn, Lihula vald, Lääne maakond, 90302
Lihula vald, Lääne maakond