Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Leisi Vallavalitsus
75019595
Kontaktandmed
45 73038
45 73181
maa@leisivald.ee
Kooli 12, Leisi alevik, Leisi vald, Saare maakond, 94202
Leisi vald, Saare maakond