Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Kõrgessaare Vallavalitsus
75011990
Kontaktandmed
462 2480
462 2499
valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee
Kõpu tee 8, Kõrgessaare alevik, Kõrgessaare vald, Hiiu maakond, 92201
Kõrgessaare vald, Hiiu maakond