Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Lasva Vallavalitsus
75000911
Kontaktandmed
278 98 289
278 98 396
vald@lasva.werro.ee
Lasva küla, Lasva vald, Võru maakond, 65401
Lasva vald, Võru maakond