Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Laeva Vallavalitsus
75020339
Kontaktandmed
7 301791
7 498348
ILME@LAEVA.EE
Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond, 60601
Laeva vald, Tartu maakond