Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Käru Vallavalitsus
75026508
Kontaktandmed
+372 4892666
+372 4892666
karuinet@estpak.ee
Viljandi mnt. 17, Käru alevik, Käru vald, Rapla maakond, 79201
Käru vald, Rapla maakond