Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Käina Vallavalitsus
75011211
Kontaktandmed
4622888
4622888
VALITSUS@KAINAVV.HIIUMAA.EE
Hiiu mnt 28, Käina alevik, Käina vald, Hiiu maakond, 92101
Käina vald, Hiiu maakond