Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Kõue Vallavalitsus
75014706
Kontaktandmed
608 3324
608 3324
vald@koue.ee
Kesk 6, Kõue vald, Harju maakond, 75001
Kõue vald, Harju maakond