Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Kõpu Vallavalitsus
75014617
Kontaktandmed
43 96 622
43 96 622
vald@kopu.vil.ee
17, Kõpu vald, Viljandi maakond, 71201
Kõpu vald, Viljandi maakond