Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Konguta Vallavalitsus
75023591
Kontaktandmed
7/469-618; 459
7/457 230
konguta@konguta.ee
Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond, 61201
Konguta vald, Tartu maakond