Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Kohtla Vallavalitsus
75004033
Kontaktandmed
3373389
3373348
kohtlavv@ivmv.ee
www.kohtla.ee
2-10, Järve küla, Kohtla vald, Ida-Viru maakond, 30331
Kohtla vald, Ida-Viru maakond