Ettekirjutus 19-12/21-07169-004

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
70003218
Helen Rohtla
Ettekirjutuse saaja
OÜ SLK Company
11276355
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine TRE000389 22.08.2006
Ettekirjutuse andmed
19-12/21-07169-004
13.07.2021
Arhiveeritud
10.08.2021
Ettekirjutuse read
KorS § 28 lg 1 MSÜS § 68
Ettekirjutusega kohustab TTJA OÜ-d SLK Company:
2.1 esitama uue perioodi kohta (s.o tagatise kehtivuse alguskuupäevaga 04.08.2021) tagatise olemasolu tõendavat dokumenti või
2.2 esitama tagatise olemasolu nõudvate kohustuste puudumist tõendavad dokumendid, kui reisiettevõtjal OÜ SLK Company ei ole võimalik esitada tagatise olemasolu tõendavat dokumenti:
2.2.1 kinnitatud vormil (panga digitempliga) arvelduskontode väljavõtted perioodil 01.01.2020 kuni väljavõtete esitamise kuupäevani;
2.2.2 juhatuse liikme või volitatud isiku allkirjastatud saadud ettemaksete raamatupidamiskonto detailne väljavõte ja
2.2.3 2020. ja 2021. aasta reisikalender, tuues välja, millised reisid toimusid ja millised jäid ära) või
2.3 teavitama TTJA-d oma suutmatusest täita pakettreisilepingust ja/või seotud reisikorraldusteenuste lepingutest tuleneva(id) kohustusi, kui OÜ SLK Company ei suuda esitada punktis 2.1 toodud tagatise dokumenti, kuid omab turismiseadusest tulenevaid tagatist nõudvaid kohustusi, mida ettevõtja majanduslikel põhjustel ei suuda täita enne hetkel kehtiva tagatise lõppemist.
Majandustegevuse nõude rikkumine
OÜ SLK Company on jätnud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitamata tagatise olemasolu tõendava dokumendi uue perioodi kohta, s.o tagatise kehtivuse alguskuupäevaga 04.08.2021 (TurS - § 15-1 lg 10).
19.07.2021
03.08.2021
Ettekirjutus täidetud 03.08.2021
Ei